Classical Vocal and Sitar Jugalbandi

Sunday @ 6:00 pm

Mumbai, MH, India

Nanasaheb Gupte Foundation presents Classical Vocal and Sitar Jugalbandi

Gig Details

Venue Details

Address
Bal Vikas Hall Mumbai, MH 400071
India
022 2527 2388
Phone:
022 2527 2388

Nanasaheb Gupte Foundation presents Classical Vocal and Sitar Jugalbandi

Vocal: Omkar Dadarkar

Sitar: Anupama Bhagwat

Tabla: Yati Bhagwat

Harmonium: Keval Kavale